Penerimaan Unsur Tradisi: Penerokaan Anteseden Berkaitan Serta Hubungannya Dengan Penghayatan Terhadap Perlembagaan Persekutuan

Authors

  • Mohd Rusydi Azfar Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Nazri Muslim Pusat Pengajian Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Mashitoh Yaacob Pusat Pengajian Citra, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Keywords:

Perlembagaan Persekutuan Malaysia, , Unsur Tradisi, Kontrak Sosial, Perpaduan Negara

Abstract

Unsur tradisi yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia terdiri daripada agama persekutuan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa bumiputera serta institusi Raja-raja. Menurut Dasar Perpaduan Negara 2021, penerimaan terhadap keempat-empat perkara tersebut adalah penting dalam pembentukan tapak integrasi bagi perpaduan. Justeru kajian ini meneroka anteseden yang dapat membawa kepada penerimaan unsur tradisi berdasarkan kepada kajian terdahulu sebagai panduan. Dalam hal ini, kaedah yang digunakan adalah dengan membangunkan cadangan kerangka kajian melibatkan kerangka teoretikal dan kerangka konseptual. Hasil kajian mendapati terdapat tiga anteseden yang dikenalpasti dapat membawa kepada penerimaan unsur tradisi iaitu pengetahuan, kefahaman dan kepercayaan. Selain itu, penerimaan unsur tradisi juga berperanan sebagai pengantara yang dapat membawa kepada penghayatan terhadap unsur tradisi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, kerangka kajian yang dicadangkan ini dapat diuji keabsahannya menerusi pelaksanaan kajian kuantitatif melibatkan kumpulan responden tertentu yang dipilih sebagai sampel kajian.

Downloads

Published

28-05-2024

How to Cite

Azfar, M. R., Muslim, N., & Yaacob, M. (2024). Penerimaan Unsur Tradisi: Penerokaan Anteseden Berkaitan Serta Hubungannya Dengan Penghayatan Terhadap Perlembagaan Persekutuan. Journal of Ethnic and Diversity Studies (JOEDS), 2(1). Retrieved from https://joeds.com.my/index.php/home/article/view/36