Chin, Tek Yoong, and Nur Atiqah Abdullah Tang. 2023. “Lim Lian Geok Jiwa Budaya Cina Malaysia: Perwatakan Menurut Perspektif Dramaturgikal Goffman”. Journal of Ethnic and Diversity Studies (JOEDS) 1 (1). https://joeds.com.my/index.php/home/article/view/8.