Chin, Tek Yoong, and Nur Atiqah Abdullah Tang. “Lim Lian Geok Jiwa Budaya Cina Malaysia: Perwatakan Menurut Perspektif Dramaturgikal Goffman”. Journal of Ethnic and Diversity Studies (JOEDS) 1, no. 1 (April 3, 2023). Accessed September 26, 2023. https://joeds.com.my/index.php/home/article/view/8.